Thiết kế nhà hàng, cafe

Một số thiết kế nhà hàng, cafe mà Kiến Thái đã thực hiện.